MEMBERS PTGH

 

CZŁONKOWIE  PTGH

 

Professional Team of Ghost Hunters  PTGH


 

 

Aga Szpakowska
LICENSED PARANORMAL INVESTIGATOR

 

 

PTGH – INTERNATIONAL
 

WALES

Danuta Łyczykowska
LICENSED PARANORMAL INVESTIGATOR
Danusia PTGH
 

 

+ Jesteśmy pod opieką Kościoła i Zakonu Egzorcystów Świętego Michała Archanioła +

UWAGA ! ze względu na swoich przełożonych nie wszyscy kapłani, którzy z nami współpracą wyrażają zgodę
na upublicznianie ich wizerunku na naszej stronie.

+ GRUPA  KAPŁANÓW   EGZORCYSTÓW +

+ GROUPS OF PRIESTS EXORCIST +

+ We are in the care of the Church and the Order of Exorcism of Saint Michael the Archangel +

WARNING !
because his superiors, not all priests who are with us in working agree to the publication of their image on our website.


 

 

 

SYMPATYCY  PTGH

Sympatycy PTGH www
 

 

Pamiątkowe zdjęcie z sympatykami PTGH
Piter i sympatycy PTGH

Dodaj komentarz