MEMBERS PTGH

CZŁONKOWIE PTGH

Professional Team of Ghost Hunters  PTGH

 

 

Piter Shalkevitz Założyciel zespołu oraz Akademii PTGH

Główny Śledczy
Piter

Certified Paranormal Instructor

Certified Paranormal Investigator

Certified EVP Researcher

Certified Ghost Researcher

Certified Quantum Practitionner

Certified Paranormal Counselor

Lead Exorcist Investigator

International Paranormal Society

International Representative -  N.P.S.

European Paranormal Activity Society –  E.P.A.S.

 

Napisz do mnie

 
 

Piotr Sobczyk 
Współzałożyciel zespołu oraz Akademii PTGH 

Demonolog
Piotr PTGH

Shop

Demonolog

Szkolenia

Eventy

Member IGHS

Lead Exorcist Investigator

Napisz do mnie

 

 

 

SZKOLENIA

 

 

Training and preparation
Szkolenie i przygotowanie praktyczne

 

 

Dana Wolska
członkini Akademii PTGH rozpoczęcie nauki 2015

Danka PTGH

Member Academy

Napisz do mnie

 

 

Aga Szpakowska
członkini Akademii PTGH rozpoczęcie nauki 2016

Aga PTGH

Member Academy

Napisz do mnie

 

 

PTGH – International
 

Dawid Ryszka Deutschland
 
NiemcyDawid Deutch PTGH

Member Academy

 

 

Danuta Łyczykowska Wales
WaliaDanusia PTGH
 

 

+ Jesteśmy pod opieką Kościoła i Zakonu Egzorcystów Świętego Michała Archanioła +

 

+ We are in the care of the Church and the Order of Exorcism of Saint Michael the Archangel +

 

 

His Excellency archbishop Ron Feyl
Founder Sacred Order of St. Michael the Archangel SOSM

Chef  Exorcists  + SOSM +
abp. Ron

Contact Us

 

 

J.E. bp. Szymon Niemiec 
+ Przedstawiciel Zakonu Egzorcystów SOSM w Polsce +
+Zwierzchnik Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego w Polsce +

+ Główny Egzorcysta + PTGH

bp. Szymon

+ EGZORCYSTA +

Napisz do mnie

 

 

+ GRUPA  KAPŁANÓW   EGZORCYSTÓW +

UWAGA ! ze względu na swoich przełożonych nie wszyscy kapłani, którzy z nami współpracą wyrażają zgodę
na upublicznianie ich wizerunku na naszej stronie.
 

+ GROUPS OF PRIESTS EXORCIST +

WARNING !
because his superiors, not all priests who are with us in working agree to the publication of their image on our website.
Grupa kapłanów
 

 

ks. Mateusz Zajkowski
Były syn duchowy ŚP.+ Ojca Gabriela Amortha
światowej sławy egzorcysty i założyciela Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów +

54d3de04eaaed_-_esq-010513-exorcist-logo
 

Doradca od spraw demonologii  PTGH
 

+ EGZORCYSTA +

Napisz do mnie

 

 

 

 

SMPATYCY PTGH

Sympatycy PTGH www
 

 

Pamiątkowe zdjęcie z sympatykami PTGH
Piter i sympatycy PTGH

Dodaj komentarz