+ POMOC ZAKONU +

 

+ POMOC  ZAKONU  EGZORCYSTÓW +

 

 

 

+ Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus; supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad
perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute in infernum detrude.

Amen +

 

 

Międzynarodowy Program

class=

Ranking stron – katolik.toplista.pl

BARKA TOP katolickie

STRONY BOGA KOCHAJĄCYCH

 

ŚLEDZTWA NA ZLECENIE ZAKONU EGZORCYSTÓW

 

Międzynarodowy przedstawiciel w Europie reprezentowany przez zespół PTGH

baner exorcists

Międzynarodowa Pomoc Świętego Zakonu Egzorcystów Świętego Michała Archanioła z USA + SOSM +

 

 

ExorLogo_300dpi_2pt4In

VIDEO

 

Order of exorcists – 2017

 

Wiele osób zajmujących się badaniem zjawisk paranormalnych ogranicza się tylko i wyłącznie do stwierdzenia i udokumentowania faktów.
O ile pozwala to na zdiagnozowanie problemu, to jednak w żaden sposób nie pomaga to dotkniętym rodzinom.
Ludzie kierujący się tylko czystą ciekawością mogą wprawdzie potwierdzić lub wykluczyć obecność sił paranormalnych, jednak nie będą w stanie pomóc ani chronić zarówno rodzin które zwróciły się o pomoc, jak i samych siebie. Również zdarzają się przypadki gdzie nie świadomi niczego amatorzy i pseudobadacze nie posiadający wiedzy ani doświadczenia i wpadają w poważne kłopoty i sami potrzebują pomocy, ponieważ zostali zaatakowani i opętani narażając siebie samych jak i swoich bliskich nie zdając sobie nawet sprawy z realnego zagrożenia.
Zespół PTGH od samego początku swojego istnienia kieruje się dwoma podstawowymi wartościami:
Pragnieniem niesienia pomocy osobom dręczonym przez zjawiska paranormalne, oraz świadomością, że w swoich działaniach stajemy oko w oko z największym zagrożeniem ludzkości, jakim jest Szatan we własnej osobie a nie jednokrotnie i Legion. Odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi, świadomość zagrożeń i ryzyka, jakie wiąże się z obcowaniem z bytami paranormalnymi nakłada na nas obowiązek ścisłej współpracy z duszpasterzami posiadającymi władzę egzorcystatu, oraz niesienia pomocy zawsze, kiedy tylko jest to możliwe.
Dlatego też wszyscy członkowie naszego zespołu należą do Świętego Zakonu Świętego Michała Archanioła + SOSM +
międzynarodowego zakonu zrzeszającego kapłanów egzorcystów oraz exorcist investigator, jak również profesjonalne zespoły z całego świata zajmujące się niesieniem doraźnej pomocy osobom dręczonym przez zjawiska paranormalne.
Zakon egzorcystów + SOSM + działa już w 24 krajach.

Szefem i założycielem zakonu w USA jest

Abp.Ron

Archbishop Ron Fayl – Chef Exorcist in US.

 

Representative in Poland is a team PTGH

International Assistance + Order of Exorcists Sacred Order of Saint Michael the Archangel +

Polish members International Order Of Exorcists

 

 

Piotr Sobczyk

Lead Exorcist Investigator – Demonolog

Piotr Demonolog
 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Matteo Zajkowski

Teolog – Demonolog

 

 

 

Ks. Piotr Shalkevitz

Egzorcysta +


 

 

 

Contact International Ministry of Exorcisms +
Saint Order of Saint Archangel Michael +
 


 

 

Prośbę o pomoc można zgłosić, również bezpośrednio
w zakonie egzorcystów w USA +

 

Contact us

 

 


 

Kardynalną zasadą naszych dochodzeń jest to, że zawsze doprowadzamy je do końca. Niosąc pomoc, nigdy nie zapominamy po co jesteśmy wzywani.
Dlatego każde śledztwo zaczyna się modlitwą i kończy mszą świętą, w zależności od potrzeb uzupełnioną o rytuał oczyszczenia miejsca lub w skrajnych wypadkach o rytuał Egzorcyzmu Uroczystego.
W odróżnieniu od amatorów i pseudobadaczy, zespół PTGH obejmuje opieką dręczone osoby zarówno przed podjęciem śledztwa, w trakcie jego trwania, a także po jego zakończeniu przez czas konieczny do dojścia do siebie. W tym czasie Zakon wspiera nas modlitwami, radami i wszelką dostępną pomocą.

 

International Ministry of Exorcisms +
Saint Order of Saint Archangel Michael +
 

Members International Ministry of Exorcisms +
Saint Order of Saint Archangel Michael +

AD. 2020

 

 

 

 

Comments are closed.