CHORA PSYCHICZNIE

CHORA PSYCHICZNIE


Niektórzy ludzie nie posiadają kompletnie wiedzy, nie są w stanie ogarnąć tematu a wielce chcą się wypowiadać na ten temat ogólnie im obcy i nie zrozumiały. Przez ponad 30 lat po raz pierwszy zdarzyła się sytuacja kiedy to osoba świecka chce pouczać kapłanów egzorcystów podważać ich autorytet oraz decyzje i działania Kościoła.
Wątpi i nie wierzy w moc Ducha Świętego oraz w siłę działania BOGA +
Jest przecież zrozumiałe i logiczne że wszystkie osoby duchowne podlegają hierarchii kościoła.
Dodatkowo prócz Prawa Boskiego każdą osobę duchowną bez względu na zajmowaną hierarchię w każdym kościele obowiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego +
Dodatkowo wszelkie pomówienia, zniesławienia oczernianie, etc. łącznie z obrazą uczuć religijnych są ścigane z Urzędu.

Art. 196.KK Obraza uczuć religijnych:

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W dniu dzisiejszym incydent i powyższa sprawa została przekazana adwokatowi i zgłoszona organom ścigania
w raz z nagraniem jako dowód w sprawie.

Katarzyna W. z Krakowa

Comments are closed.